TEDxBistupur
1/5 Oregon Tower, Astha Hi Tech City, Sonari
Jamshedpur 831011
info@tedxbistupur.com
Ph: +91-9234554945
Sponsorship Inquiries
sponsorship@tedxbistupur.com
Ph: +91-9234554945
Back

Media Management

Abhishek Kumar Sharma

Abhishek Kumar Sharma

Abhishek Kumar Sharma

Know More